Milleks elektrigeneraator (voolugeneraator)?

Elektrigeneraatoreid ehk voolugeneraatoreid vajatakse mitmetel põhjustel. Mitmelgi juhul on need eluks vajalikud või aitavad hoida ära rahalisi kaotusi.  Mõned näited kus on elektrigeneraatori ehk voolugeneraatori olemasolu on vajalik:

 • Kalakasvatustes
  Elektrikatkestuse korral peatuvad kalakasvatustes pumbad ja hapniku-aeraatorid mille tulemusel hakkab hapnik vees kiiresti vähenema. Pikema katkestuse korral hakkavad kalad hukkuma. Elektrigeneraatori olemasolu on hädavajalik.
 • Büroohoonetes
  Suurtes ettevõtetes võib tähendada mõnetunnine elektrikatkestus olulist tõrget, sest arvutid ja serverid ei toimi. Eriti oluline on see kõnekeskustes ja andmeid koguvates asutustes. Samuti on generaator vajalik tuletõrjepumpade ning suitsuärastus-ventilaatorite töötamise tagamiseks, mida nõuab Päästeamet.
 • Haiglates
  Meditsiiniasutustes on elektrigeneraatori olemasolu vältimatu, sest küünlavalgel pole võimalik operatsioone läbi viia ja samuti seiskuksid elektrikatkestuse korral mitmed väga olulised seadmed, ning inimelud satuksid ohtu. Üldiselt on meditsiiniasutustes üsnagi suured voolugeneraatorid, 500-2000kW. Sellistel objektidel on oluline väga kiire generaatori käivitumine ja sageli on kasutusel ka kaugmonitoorimine, mis võimakdab jälgida generaatoti tööparameetreid.
 • Kaubandusettevõtetes ja külmhoonetes
  Elektrikatkestuse korral seiskuvad külmkapid ja ventilatsioon mille tulemusel rikneb külmikutes olev toit. Lisaks on takistatud kassade töö. Ühtlasi peab olema tagatud elektriga voolukatkestuse korral hoone tuletõrjesüsteem ja inimeste evakueerimiseks vajalikud tehnilised lahendused.
 • Põllumajandusettevõtetes
  Elektrigeneraatori olemasolu on väga vajalik, sest tänapäeval on loomapidamine suuresti automatiseeritud ja need vajavad elektri olemasolu. Nt piimafarmides on oluline tagada lüpsisüsteemide ja jahutite töö. Sigalates, aga toimiv ventilatsioon.
 • Reoveepuhastites ja pumplates
  Elektrita seiskuksid kõik seadmed. Pikemaajalise katkestuse korral võib tekkida suuri keskkonnakahjusi. Lisaks on takistatud inimeste veega varustamine. Maapiirkondades võib olla tagatud ka loomafarmide veega varustamine pumpla abil.
 • Eramutes/Maakodudes/taludes
  Ka siin on elektrigeneraatori olemasolu väga vajalik, sest mitmel pool võib peale tormi olla elekter ära isegi kuni nädal ja see häirib igapäevast elu väga tugevalt. Puudub võimalus laadida telefone ja arvuteid, kasutada muid elektriseadmeid ning ka külmkappides olev toit rikneb. Samuti vahavad vooli erinevad õhk- ja maasoojuspumbad.
Teie asukoht: Home INFORMATSIOON Milleks elektrigeneraator (voolugeneraator)?