Elektrivõrku ühendamine

Peale generaatori ostu on oluline mõelda läbi kuidas ühendatakse generaator tarbijatega. Selles osas on sisuliselt 2 valikut:

  1. Üksikute tarbijate ühendamine generaatoriga pistikute abil
  2. Generaatori ühendamine jaotuskilbi/peakilbiga

Esimene variant on sobilik kui generaatorilt toidetavaid tarbijaid on mõned üksikud. Enamlevinud ehitusobjektidel. Ühendamiseks on võimalik kasutada pikendusjuhtmeid ja jaotuspistikud. Elektrikatkestuse korral on vajalik generaator käivitada käsitsi ja ühendada tarbijad generaatoriga otse.

Teise variandi puhul ühendatakse generaator tarbijatega ümberlülituse kilbi abil. Jaotuskilpi(JK)/varutoitekilpi(GJK) on vajalik kasutada kui generaator ei ole projekteeritud toitma kõiki seadmeid, st peakilpi (PK). Ümberlülituse kilpe on nii automaatseid kui manuaalseid:

  • Automaatne RLA käivitab generaatori ja lülitab toite ümber automaatselt (seda juhib generaatori juhtpaneeli tarkvara)
  • Manuaalse ümberlüliti korral tuleb generaator käivitada käsitsi ning suunata toide ümber samuti käsitsi

Olenemata RLA tüübist on tavaline skeem alljärgnev:

Kilbi peamine ülesanne on ühendada või lahutada põhivõrku kasutajatega või generaatorit kasutajatega. Kontaktorid hoiavad ära põhitoite ja generaatori samaaegse ühendamise tarbijatega.

Automaatsed RLA süsteemid paiknevad:

  1. Koos juhtpaneeliga ühes kilbis, mis kinnitub generaatori kõrval asuvale seinale
  2. Eraldi kilbina (sellisel juhul paikneb juhtpaneel generaatoril)

Automaatne RLA:

Manuaalne ümberlüliti:

NB! Olenemata generaatori ja RLA tüübist peab elektriühendused teostama vastava pädevusklassiga elektrik.

Kontakteeruge meiega This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või tel +372 7411010 ja me pakume Teile sobivaima lahenduse.

Teie asukoht: Home INFORMATSIOON Elektrivõrku ühendamine